مدارک و مراحل لازم رتبه بندی

توسط اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲پایه بندی
PDFپرینت

آئین نامه طبقه بندی و تشخص صلاحیت پیمانکاری جدید

اطلاعیه رتبه بندی

 تعهد نامه تکمیل مدارک شرکت های پایه  ۵

  تعهد نامه تکمیل مدارک شرکت های پایه های ۳ و ۴

اعلام انصراف توسط هیات مدیره

لیست مدارک برای تشکیل پرونده:

مراحل اخذ پایه در رشته های پیمانکاری

مراحل تشخیص صلاحیت پیمانکاری

مدارک ثبت نام اولیه در سامانه ساجات

چک لیست مدارک لازم جهت ثبت نام مرحله دوم

اقدامات لازم برای آماده سازی پرونده فیزیکی

موضوع پیشوند تکنولوژی در مدارک تحصیلی و همچنین نصاب معاملات دولتی سال ۹۵ در فرآیند تشخیص صلاحیت

آئین نامه طبقه بندی و تشخص صلاحیت پیمانکاری (سال ۱۳۸۱)

اصلاحیه تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۴۰۴۲۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیات محترم وزیران

ضریب متوسط افزایش وزنی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (۶) آئین نامه و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران – ۱۳۸۹ 

وحدت رویه

قرارداد کار مدت معین

نامه های تقاضای اخذ صلاحیت

تعهدنامه محضری فاقد بیمه

تعهدنامه

قابل توجه شرکت های پیمانکاری متقاضی اخذ صلاحیت در رشته مرمت آثار باستانی

چک لیست کنترل مدارک پیمانکاران

بخشنامه شماره ۹۵/۶۲۶۹۲۶ سازمان برنامه و بودجه درخصوص الزامات مربوط به تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاری

 اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ٢٧٢ قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts