مدارک و مراحل لازم رتبه بندی

توسط مهر ۲۲, ۱۳۹۷پایه بندی
PDFپرینت

اطلاعیه رتبه بندی

 تعهد نامه تکمیل مدارک شرکت های پایه  ۵

  تعهد نامه تکمیل مدارک شرکت های پایه های ۳ و ۴

اعلام انصراف توسط هیات مدیره

لیست مدارک برای تشکیل پرونده:

مراحل اخذ پایه در رشته های پیمانکاری

مراحل تشخیص صلاحیت پیمانکاری

مدارک ثبت نام اولیه در سامانه ساجات

چک لیست مدارک لازم جهت ثبت نام مرحله دوم

اقدامات لازم برای آماده سازی پرونده فیزیکی

موضوع پیشوند تکنولوژی در مدارک تحصیلی و همچنین نصاب معاملات دولتی سال ۹۵ در فرآیند تشخیص صلاحیت

آئین نامه طبقه بندی و تشخص صلاحیت پیمانکاری

اصلاحیه تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۴۰۴۲۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیات محترم وزیران

ضریب متوسط افزایش وزنی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

آئین نامه طبقه بندی و تشخص صلاحیت پیمانکاری جدید

تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (۶) آئین نامه و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران -۱۳۹۴

تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (۶) آئین نامه و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران – ۱۳۸۹ 

وحدت رویه

قرارداد کار مدت معین

نامه های تقاضای اخذ صلاحیت

تعهدنامه

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی

قابل توجه شرکت های پیمانکاری متقاضی اخذ صلاحیت در رشته مرمت آثار باستانی

امتیاز توان مالی و کارهای انجام شده برای پایه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در سال ۱۴۰۰

امتیاز توان مالی و کارهای انجام شده برای پایه های ۱ و ۲ و ۳ و۴ در سال ۱۳۹۹

چک لیست کنترل مدارک پیمانکاران

بخشنامه شماره ۹۵/۶۲۶۹۲۶ سازمان برنامه و بودجه درخصوص الزامات مربوط به تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاری

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts