ثبت نام و اخذ مجوز شرکت های عمرانی و ساختمانی فعال در امر تخریب و خاکبرداری جهت هرگونه ساخت و ساز و عملیات عمرانی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز

توسط دی ۸, ۱۳۹۷مکاتبات

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts