شماره حساب انجمن جهت کمک به هموطنان زلزله زده مان در شهرستان خوی

توسط بهمن ۱۸, ۱۴۰۱تازه‌های انجمن
PDFپرینت

اطلاعیه

همکاران نوعدوست عضو انجمن با کمکهای خود در سرمای سخت زمستان گرمابخش زندگی هموطنان زلزله زده مان در شهرستان خوی باشیم لطفا هدایای نقدی خود را که مستقیما توسط انجمن برای هموطنان زلزله زده هزینه خواهد شد بحساب شماره ۸۵/ ۱۳۹۲۵۸۷۳ بانک ملت ویا کارت شماره ۶۱۰۴۳۳۷۸۶۳۳۲۳۰۳۴ بنام انجمن پیمانکاران عمرانی استان واریز و رسید آنرا حتما بدفتر انجمن ارسال فرمایید.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts