دوره آموزش اجرای بتن در کارگاه و روش‌های خاص بتن ریزی و بتن‌های ویژه به مدت ۱۲ ساعت ویژه رشته‌های مهندسی عمران

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts