درخواست اطلاع رسانی های ماهانه درخصوص عملکرد وصول درآمدهای استانی و تخصیص تضمینی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در روند اجرای پروژه های عمرانی استان به این انجمن

توسط دی ۲۳, ۱۳۹۸مکاتبات

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts