تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۴۸۵۷۶/ ت ۵۷۹۸۲ هـ درخصوص پذیرش هزینه ناشی از تنزیل ارواق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷به عنوان هزینه های قابل قبول

توسط اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰تازه‌های انجمن

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts