ابلاغ فهارس بها سال ۱۴۰۲

توسط فروردین ۱۴, ۱۴۰۲بخشنامه‌ها, تازه‌های انجمن
PDFپرینت

️فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۲

فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲

فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۲

فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه ۱۴۰۲

فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۲

 

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts