منتفی بودن الزام ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به منظور ارزیابی کیفی در معاملات متوسط و کوچک

توسط دی ۱۵, ۱۳۹۸تازه‌های انجمن
PDFپرینت

منتفی بودن الزام ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به منظور ارزیابی کیفی در معاملات متوسط و کوچک

نظر خود را بیان کنید