مصوبه شورای فنی استان در رابطه با جبران هزینه‌های غیرمتعارف ناشی از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا

توسط خرداد ۳, ۱۴۰۰تازه‌های انجمن
PDFپرینت

پس از طرح نامه شماره ۱۷۱۳ تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ دفتر فنی امورعمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری منضم به نامه شماره ۱۳/۱۴/۳۱۷۵ تاریخ ۹۸/۱۲/۲۲ انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی درخصوص درخواست ابلاغ تعلیق به پروژه‌های عمرانی استان به دلیل تشدید وضعیت شیوع بیماری واگیردار کرونا و نظر به سابقه طرح تقاضای مشابه در اولین جلسه نشست شورای فنی استان در سال ۱۳۹۹، اعضای حاضر در جلسه به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداخته و مقرر گردید دستگاه‌‌های اجرایی استان در راستای مدیریت اجرایی پروژه‌های عمرانی در وضعیت کنونی، اقدامات مورد نیاز را برای رفع موارد و موانع اجرایی از قبیل ایجاد هماهنگی لازم برای تردد پرسنل کارگاهی و همچنین مجاز نمودن تاخیرات پیش آمده ناشی از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با شیوع بیماری به عمل آورده و به منظور جبران هزینه‌های غیر متعارف ناشی از شرایط حاکم، با درخواست پیمانکار و ارائه مستندات مربوطه از سوی وی، اقلام هزینه ای مازاد بر تعدات قراردادی در شرایط عادی را احصاء نموده و جهت طرح و تصویب آن در شورای فنی استان اقدام نمایند.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts