برگزاری دوره «آموزشی آشنایی با جوشکاری مناسب و روش های بازرسی جوش» به مدت ۱۲ ساعت

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts