یادآوری مصوبه شورای عالی فنی درخصوص صحیح نبودن اعمال جرایم تاخیرات غیر مجاز در پیمان های فسخ شده براساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

توسط تیر ۲۱, ۱۳۹۹مکاتبات

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts