شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

کمیسیون بیمه و مالیات

ردیف آقایان مهندسین سمت
۱ داوود کلاهدوزان رئیس کمیسیون
۲ ایرج محمود نژاد نائب رئیس کمیسیون
۳ وفا حق شناس خشه چی منشی کمیسیون و رابط کمیسیون
۴ یوسف احمدی عضو
۵ محمود پور باقریان عضو
۶ جاوید خیابانی عضو
۷ امیرحسین علیزاده عضو
۸ ناصر محجل فرشباف عضو
۹ مهدی گلی امامیه عضو
۱۰ سجاد مبصری فر عضو
۱۱ مهدی نسیانی عضو
۱۲ امید هلالی قشلاقی عضو