پیشنهادات شورای هماهنگی به دولت جهت حمایت از فعالان صنعت احداث در شرایط کرونا

توسط فروردین ۲۰, ۱۳۹۹تازه‌های انجمن
PDFپرینت

پیشنهادات شورای هماهنگی به دولت جهت حمایت از فعالان صنعت احداث در شرایط کرونا

 🔺ابلاغ یک دوره تعلیق از اول اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ مازاد بر اختیارات کارفرمایان و طرف های قرارداد دولتی و خصوصی در جهت اجرای سیاستهای ابلاغی ستاد مبارزه باکرونا مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی و به دلیل صعویت دسترسی به محل پروژه ها و خطراتی که تجمیع ناگزیر افراد در محل اجرای پروژه ها برای افراد و جامعه ایجاد کرده است و صعویت دسترسی به مواد و مصالح مورد نیاز پروژه ها.

 🔺 قبول لیست های بیمه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ بر اساس آخرین لیست (بهمن۹۸) بدون دریافت حق بیمه و تعهد پرداخت آن توسط دولت محترم

 🔺تمدید تمام بیمه نامه های پروژه ها (مهندسی، تمام خطر، مسئولیت مدنی و حوادث) تا پایان اردیبهشت ۹۹ بدون هزینه تمدید

 🔺تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی شرکتها در اعتبارات اسنادی، حوالجات و بروات اسنادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

 🔺 رفع مشکل نقدینگی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان با پرداخت عمده مطالبات آنها و استفاده از تسهیلات بدون بهره برای شرکت ها به منظور پرداخت حقوق پرسنل با تضمین اصل وام توسط دولت

 🔺تمدید کلیه ضمانتهای بانکی و اعتبارات و برات اسنادی و حوالجات ارزی به مدت حداقل سه ماه و بدون هزینه تمدید

 🔺محاسبه هزینه پرسنل مرتبط دفتر مرکزی شامل حقوق و مزایای کارکنان در جهت حفظ اشتغال برای این دوره و تا پایان شرایط فعلی در هزینه‌های تعلیق

 🔺منظور نمودن شرکتهای خدمات فنی و مهندسی اعم از پیمانکار، مشاور، بهره بردار و تولیدکنندگان در لیست مشاغل آسیب دیده جهت برقراری امکان استفاده از وام های کم بهره برای تامین نقدینگی لازم برای گذر از این دوره و حفظ اشتغال و حفظ سرمایه های انسانی موجود و یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای جبران خسارت دوره بحرانی حداقل بطور مشترک بین پیمانکار و دستگاه اجرایی به قسمی که جبران خسارات فقط بر عهده شرکتهای صنعت احداث نباشد به ادامه حیات انان کمک شایانی خواهد کرد.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts