قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (شرایط جدید در ارجاع کار با استفاده حداکثری از توان داخلی)

توسط دی ۱۴, ۱۳۹۸تازه‌های انجمن
Hide Related Posts