رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برنده مناقصات از طریق “سامانه ستاد ” (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )

توسط مرداد ۱۶, ۱۳۹۸اخبار سراسری
PDFپرینت

رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برنده مناقصات از طریق “سامانه ستاد ” (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) و ابطال مصوبه ابلاغی معاونت محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts