تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳‏/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱‏/۱۲‏/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران

توسط مرداد ۲۰, ۱۳۹۹بخشنامه‌ها
Hide Related Posts