بخشنامه شماره ۱۷۵۰۰۰/ت ۵۶۲۸۷/هـ مربوط به جرایم ومحرومیت پیمانکاران ومشاوران درصورت ارایه اطلاعات خلاف واقع

توسط فروردین ۲۰, ۱۳۹۸بخشنامه‌ها

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts