اصلاحیه بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴(انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع)

توسط مهر ۲۶, ۱۴۰۰بخشنامه‌ها
Hide Related Posts