استخدام مهندس عمران

توسط فروردین ۲۰, ۱۴۰۲نیازمند همکاری
PDFپرینت

 

به یک نفر مهندس عمران با حداقل هفت سال سابقه کار مفید در اجرای ساختمان های صنعت یو غیر صنعتی و دارا بودن مدرک ایمن یجهت فعالیت در پروژه ابنیه در تبریز نیاز می باشد. لذا از داوطلبین محترم تقاضا دارد نسبت به ارسال روزمه خود به آدرس الکترونیکی : osaemployment@chmail.ir  اقدام نمایند. 

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts