امروز 1397/06/30 ساعت 03:03

استخر

استخر آبادگران

به اطلاع اعضاء محترم انجمن می رساند که بر اساس اعلام کمیسیون رفاه و تسهیلات استخر آبادگران ویژه آقایان مطابق روال گذشته روز چهارشنبه هر هفته بجز روزهای تعطیل از ساعت 20 الی 22 دایر می باشد

 

اعضائ هیات مدیره شرکتها می توانند با تهیه کارت استخر و مراجعه در روز و ساعت مذکور از تایم اختصاصی انجمن استفاده نمایند

 کارت 10 جلسه ای  استخر قابل تهیه در محل انجمن و یا در محل استخر در زمان اعلامی می باشد

توجه:

 استخر در روزهای تعطیل رسمی، دایر نمی باشد.

استخر آبادگران

              

 

رشته

تعداد جلسات

روز

ساعت

قیمت به ریال

آقایاناستخر

10جلسه

چهارشنبه ها

20 الی 22

700/000

بانوان

استخر

10جلسه

2شنبه

شنبه - 4شنبه

جمعه

13 الی 14:30

14 الی 18:30

9 الی 13

700/000