امروز 1397/05/26 ساعت 23:29

استراتژی سرمایه گذاری و تحلیل بازار مسکن 

سازمان مديريت صنعتي استان آذربايجان شرقي در راستاي گسترش همكاري هاي في ما بين و مشاركت در برگزاري چهارمين سمينار در حوزه مسكن با عنوان "استراتژي سرميه گذاري و تحليل بازار مسكن سال 97 كه در تاريخ دوازدهم بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد ، ضمن دعوت از هيئت مديره محترم انجمن پيمانكاران عمراني آذربايجان شرقي، مقرر گرديده است ثبت نام از اعضا انجمن با 20 درصد تخفيف صورت بگيرد.