امروز 1397/05/26 ساعت 23:27

دوره هاي آموزشي موسسه فني و آموزشي فاخران

موسسه فني و آموزشي فاخران گوهران دانش تبريز كليه رشته هاي مندرج در جدول ذيل را با در نظر گرفتن شرايط و تخفيفات ويژه تا سقف 15 در صد نسبت به شهريه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و آموزش عالي و سازمان فني و حرفه اي براي اعضاي انجمن و همچنين خانواده محترم ايشان، ارائه مي دهد.

رديف

عنوان دوره

مشخصات دوره

1

AUTOCAD

دو بعدي و سه بعدي (تخصصي عمرا، پلانريا، نما)

2

3D MAX

طراحي تخصصي داخلي، نما، نور مخفي كابينت و محوطه

3

V-ray

طراحي تخصصي

4

ETABS

تحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه

5

SAFF

تحليلگر و طراح پي با برنامه

6

كارشناس متره و برآورد

درجه دو

7

كارشناس متره و برآورد

درجه يك

  

آدرس: تبريز خيابان امام خميني (ره)، تقاطع شهيد رضا نژاد، جنب بانك توسعه صادرات، پلاك 41

تلفن: 33375521 و 33374961

همراه: 09146555508