امروز 1397/05/01 ساعت 18:20

اعضای هیئت رئیسه کارگروه ابنیه

حسین طالبیرئیس
 علی کوتاهیرابط هیئت مدیره
علي احمدي تكمه داشعضو
سعید باصرعضو
محمدرضا پیروز زرینعضو
 ناصر جعفری عضو
وفا حق شناسعضو
غلامرضا خلیل زادهعضو
رامین عسگریانعضو
 رحیم فروزندهعضو
علی اکبر کاظمی دادورعضو
سعید منیرعضو
 حمید نوجوان عضو
داریوش واعظی پورعضو

 

ارتباط با اعضای کارگروه