امروز 1397/05/26 ساعت 23:28

خدمات و تسهیلات

  

    توافق نامه همکاری های بیمه ای انجمن با بیمه ایران

    توافق نامه همکاری های بیمه ای انجمن با بیمه آسیا

     تفاهم نامه فروش ویژه نرم افزار متره و برآورد تدکار و نرم افزار حسابداری ویژه پیمانکاری "رصد" برای شرکت های عضو

     تفاهم نامه فی ما بین بانک اقتصاد نوین و انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی

    تفاهم نامه و شرایط توافق نامه همکاری های بیمه ای انجمن با بیمه کار آفرین

     اطلاعیه انجمن درخصوص تفاهم نامه همکاری با شرکت ارتباط گستران هزاره

     تفاهمنامه با موسسه حسابداری و حسابرسی رهیافت تراز

     تشکیل پرونده و انجام مراحل مورد نیاز جهت پایه بندی و تشخیص صلاحیت پیماننکاری شرکتهای عضو

      صدور کارت عضویت برای اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکتهای عضو

     فعالیت نمایندگان انجمن در کمیته پیمان استانداری، هیئت های حل اختلاف مالیاتی و هیئت های حل اختلاف اداره کار

     اعطای وام برای شرکت های عضو در صندوق پشتیبانی اعضاء