امروز 1396/09/23 ساعت 05:38

کمیسیون بیمه و مالیات

داود کلاهدوزانرئیس
حمید نوجوانعضو و رابط هیئت مدیره
ایرج محمودنژادعضو و نائب رئیس
جاوید خیابانیعضو
امیر حسین علیزادهعضو
وفا حق شناس
عضو
نوید گلشنعضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون