امروز 1397/01/31 ساعت 01:47

کمیسیون بیمه و مالیات

داود کلاهدوزانرئیس
مهدی نسیانیرابط هیئت مدیره
ایرج محمودنژادعضو
جاوید خیابانیعضو
امیر حسین علیزادهعضو
وفا حق شناس
عضو
نوید گلشنعضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون