امروز 1397/06/30 ساعت 03:19

کمیسیون بیمه و مالیات

داود کلاهدوزانرئیس
مهدی نسیانیرابط هیئت مدیره
ایرج محمودنژادعضو
جاوید خیابانیعضو
امیر حسین علیزادهعضو
وفا حق شناس
عضو
نوید گلشنعضو

 

ارتباط با اعضای کمیسیون