امروز 1397/05/01 ساعت 18:19

اعضای هیئت رئیسه کارگروه نیرو

 
 

فرزاد بهنیا

رئیس

میرداود فربود

رابط هیئت مدیره

علیرضا امداد

عضو
حسین دیندار
عضو

سیدیوسف سیدغلامی شربیانی

عضو

احد صراف

عضو

محمد عظمائی

عضو

حامد فاطمی نژاد

عضو

 
 
ارتباط با اعضای کارگروه