امروز 1397/06/30 ساعت 03:12

گروه هنري سفال و سراميك ريتون

به گزارش روابط عمومي انجمن پيمانكاران عمراني استان آذربايجان شرقي، گروه هنري سفال و سراميك ريتون، مجموعه خدمات خود را در زمينه سفال، سراميك كتيبه، ظروف و حجم هاي سراميكي، با تخفيفي بالغ بر 15 درصد، براي اعضاي محترم انجمن، عرضه مي كند.

اعضاي محترم جهت بهره مندي از تخفيف ها، مي بايست پس از هماهنگي با گروه هنري، توليدي مذكور، هماهنگي هاي لازم با انجمن جهت معرفي و بهره مندي از تخفيف ها را، انجام دهند.

نمونه كار و نحوه ارائه تخفيف در ذيل ارائه مي گردد: