امروز 1397/05/26 ساعت 23:30

آدرس: تبريز، شهرک باغمیشه، ابتداي الهيه، ساختمان اداري ديداس، طبقه4

تلفن: 3-36679542

فاکس: 36679544

كد پستي:  5155951397

پست الکترونیکی: ea@abadgar.org    

آدرس کانال : https://t.me/anjomanazar  
كانال ارتباطي انجمن:   https://telegram.me/anjoman_azar