امروز 1396/09/23 ساعت 05:39

آدرس: تبريز، شهرک باغمیشه، ابتداي الهيه، ساختمان  اداري ديداس، طبقه4

تلفن: 3-36679542

فاکس: 36679544

پست الکترونیکی: ea@abadgar.org    

آدرس کانال : https://t.me/anjomanazar