امروز 1397/05/26 ساعت 23:27

لیست شرکت‌های عضو انجمن


| آ(167) | ا(58) | ب(66) | پ(49) | ت(40) | ث(4) | ج(1) | چ(4) | ح(8) | خ(10) | د(17) | ذ(0) | ر(28) | ز(6) | ژ(1) | س(61) | ش(11) | ص(7) | ض(0) | ط(8) | ظ(1) | ع(18) | غ(0) | ف(26) | ق(11) | ک(16) | گ(10) | ل(4) | م(35) | ن(21) | و(5) | ه(11) | ی(6)

شماره عضویتنام شرکتمدیرعامل
439عظيم يول آقای حسن كريمي
414عرشه سازان مقاوم آقای مهدی وظیفه دان آبادی
855عمران صبا نور تبریز آقای مسعود عاصمیان
1390عمران رهیاب ارس آقای وحید معتمدی
210عمران جو آقای مهدي شادور
1304عمران تکامل کاو آقای محمود چهره ئی
196عمران تكامل تبريز آقای رامين تقي زاده
1426عمران بهسازه میشو آقای محمدصادق مصطفوی
1457عمران افراز آقای حسن علیپور سیلاب
1440عمران پیشه سهند آقای محمد رضا اسماعیل پور
1274عمران گونش تبریز اصغر پور طلوعی آقای محمدعلی
1360عمران کوش آذر آقای جعفر زاده بختیار
217عمران و آبادي تبريز آقای مير داوود فربود
856عمران مسیر سهند آقای جواد آقانژاد
931عمارت سازان آذر آقای علی نادری
1419ظریف سازه ارسباران آقای مهدی محبوب
910طرح آوران نوين قافلانكوه آقای عليرضا آريامنش
1311طرح گستر الکترونیک آقای سیدمهدی فهیم راد
122طرح نوين آقای علی اسماعیلی
25طاقديسان آقای عبداله بهفروز
1025طلايه آذر سهند آقای محمد رستمي مسن
1252صدرا مراغه آقای رضا نوری
952صدر سازه رسام آقای حميدرضا كاظم نيا
1354صانع عمران برق آقای جعفر رسولی وند
1352صاف آب سازه آقای امیرعلی مهر آذر
626صنایع آترین تبریز آقای آرش خشکبار صدیق
235شاهین فراز آقای پوریا صمدی
1460شیب افت تبریز آقای امیر علی میهندوست
523شیب افت پارس آقای رضا قدیمی باشکند
1347شوسه راه تبریز خانم میترا حاتمی گیگلو
1406شهرسازی دریای نور آقای امیرحسین جاویدی اصل
1430شهر گستر فربال تبریز آقای یوسف بهاری غزانی
1323شلمی پی ریز ارس آقای اتابک محمود علیلو
930شكيل پرداز مراغه آقای رحيم رائقي
909سرمایه گذاری مسکن شمالغرب آقای علی اکبر کریمی
851سدید پی مهرآباد آقای محمد قمری
1230سد ساز مراغه آقای محسن وطن پور ورجوی
1409سد کنار ارس آقای سلیمان امینی سولا
1251سخت بنیاد آقای احد حسن زاده
109سخت اساس آقای محمد رضا دنيا ديده
1216ستاوند تبریز آقای محمد چرتابیه
1422سازه طرح تارویژ آقای داریوش واعظی پور
1441سازه طرح مشکین آقای شهروز سلیمان زاده
683سازه صلب کسری آقای سعید مشتاق
1399سازه سازان هشت آقای سیامک ادیبی فرد
834سازه تبریز آقای فرطوس موسوی
918سازه پل آقای يوسف قلي وندان
822سازه و حرارت تبریز آقای ناصر ابراهیم زاده
1214سازه های غشائی آقای کیوان خدائی
1415سازه های آبی آقای ناصر ژیانی هروان