پیام تسلیت انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در پی درگذشت مادر همسر گرامی همکار عزیزمان آقای مهندس داود قدیمی