نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تکنولوژی و فن آوری های نوین صنعت واقع در شهر دمشق کشور سوریه

نظر خود را بیان کنید