نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

توسط خرداد ۳, ۱۳۹۳بخشنامه‌ها
Hide Related Posts