نامه دادستانی کل کشور به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازرسی و حسابرسی دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مورد عمل و اجتناب از بازرسی دفاتر سنوات گذشته

توسط دی ۲۱, ۱۳۹۸بخشنامه‌ها
PDFپرینت

نامه دادستانی کل کشور به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازرسی و حسابرسی دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مورد عمل و اجتناب از بازرسی دفاتر سنوات گذشته 

 

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts