مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۷ ( فصل زمستان ) تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تمدید شد.

توسط فروردین ۲۲, ۱۳۹۸اخبار سراسری

نظر خود را بیان کنید