معرفی برای تعمیر و نگهداشت تاسیسات مراکز بهداشتی و درمانی

توسط شهریور ۱۹, ۱۳۹۹مکاتبات
PDFپرینت

شرکت‌های دارای صلاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات که تمایل به انجام امور نگهداری تاسیساتی مراکز درمانی و بیمارستانی را دارند، می‌توانند اعلام آمادگی خود را همراه با روزمه کاری به دبیرخانه انجمن پیمانکاران ارستان، ارسال فرمایند.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts