عرض تسلیت انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی در پی درگذشت جناب آقای حاج احمد حسن پرویش (پروینی) ابوی گرامی همکاران عزیزمان آقایان مهندسین کریم و حسین پرویش

توسط تیر ۳۱, ۱۳۹۸تبریک و تسلیت

نظر خود را بیان کنید