دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی سرمایه گذاری، طراحی مهندسی و ساخت- هتلداری، مدیریت، آموزش، تجهیزات و اقلام مصرفی هتل

توسط اسفند ۲۱, ۱۳۹۷همایش ها و کنفرانس ها