دوره های آموزشی

توسط مهر ۲۱, ۱۳۹۷دوره آموزشی
PDFپرینت

دوره های آموزشی

 

 

 اصول تنظیم و انعقاد قراردادها:  ۲۶ مهر

تحلیل های اقتصادی و حقوقی قراردادها:  ۲۷ مهر

اصول و مبانی قراردادهای خارجی: ۲۴ آبان

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا ثبت نام لطفا با شماره ۰۲۱۶۶۰۳۰۴۷۶ یا ۰۹۱۹۹۷۵۱۰۹۰ تماس بگیرید یا

به شماره ۰۹۱۹۹۷۵۱۰۹۰ تلگرام کنید.

نظر خود را بیان کنید