حداقل دستمزد کارگران ۳۶٫۵ درصد افزایش یافت.

توسط فروردین ۲۲, ۱۳۹۸اخبار سراسری
PDFپرینت

حداقل دستمزد کارگران ۳۶٫۵ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد کارگران از اول فروردین ماه سال ١٣٩٨ با افزایش ۴٠٠ هزار تومانی، به یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان افزایش یابد. بر اساس مصوبه این شورا:

🔸حقوق ثابت برای ٣٠روز کارکرد مبلغ ١۵،١۶٨،٨١٠ ریال (روزانه ۵٠۵،۶٢٧ ریال)
🔸حق بن از ١١٠ هزار تومان به ١٩٠ هزار تومان
🔸حق مسکن از ۴٠ هزار تومان به ١٠٠ هزار تومان
🔸حق سنوات از ۵١ هزار تومان به ٧٠ هزار تومان
🔸حق اولاد از ١،١١١،٢۶٨ ریال به ١،۵١۶،٨٨١ریال افزایش یافت.

✅که جمع کل دریافتی (با احتساب یک فرزند) مبلغ ٢٠،٢٨۵،٧٠٢ ریال در سال ١٣٩٨ خواهد بود.

نظر خود را بیان کنید