تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور

توسط اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸اخبار سراسری

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts