تفاهم نامه همکاری در زمینه ارائه خدمات درخصوص حل و فصل اختلافات و داوری