تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اسناد خزانه اسلامی به جای مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ۸ بند “ز” قانون بودجه سال ۹۸

توسط فروردین ۲۲, ۱۳۹۸بخشنامه‌ها
PDFپرینت

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اسناد خزانه اسلامی به جای مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره ۸ بند “ز” قانون بودجه سال  ۹۸  

 

تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.

در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.

نظر خود را بیان کنید

Hide Related Posts