اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

PDFپرینت

نسخ کلیه مواد قانونی حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۱/۰۵/۰۱ به جز ماده ۱۲ آن و ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵

نظر خود را بیان کنید